Nagrody w konkursie Energa Open Innovation 2018 wręczone

Nagrody w konkursie Energa Open Innovation 2018 wręczone

W Centrum Badawczo-Rozwojowym im. M. Faradaya, wchodzącym w skład Grupy Energa, wręczono nagrody w drugiej edycji konkursu Energa Open Innovation.  Nowatorskie pomysły, zaproponowane w projektach zwycięzców, mają szansę wpłynąć w przyszłości na rozwój branży energetycznej.

 

II edycja Konkursu Energa Open Innovation została rozstrzygnięta. Nagrody w konkursie – okolicznościowe czeki wraz z podziękowaniami, wręczył prezes Centrum Badawczo-Rozwojowego im. M. Faradaya, Marcin Karlikowski oraz Sylwia Pawlak, Dyrektor Biura Rozwoju i Innowacji Energi SA.

 

- To ważne, by promować innowacje w energetyce i szukać najlepszych rozwiązań tu na miejscu, w Polsce. Mamy ogromny potencjał naukowy oraz innowacyjny, które chcemy zagospodarować. Konkurs Energa Open Innovation to jedno z narzędzi wykorzystywanych przez Grupę Energa dla wspierania rozwoju rynku produkcji i dystrybucji energii. Gratulując nagrodzonym chciałbym podkreślić, że pomysły, które zaproponowano, będą istotnym wkładem w realizację strategii rozwoju całej Grupy. Dziękuję za trud włożony w przygotowanie projektów i zapraszam do dalszej współpracy – mówi Marcin Karlikowski, prezes Centrum Badawczo-Rozwojowego im. M. Faradaya.

 

Centrum Badawczo-Rozwojowe im. M. Faradaya postanowiło przyznać główną nagrodę w wysokości 50 tysięcy złotych dla autorów projektu:

 

  • Identyfikacja faz odbiorców sieci niskiego napięcia, przygotowanego przez zespół pracowników naukowych Politechniki Gdańskiej. To rozwiązanie może okazać się bardzo przydatne w energetyce. Projekt zakłada powstanie algorytmu, który na podstawie danych z inteligentnych czytników zużycia prądu będzie identyfikować fazy odbiorców sieci niskiego napięcia. Wykorzystanie algorytmów do analizy dużych ilości danych, pochodzących z liczników otwiera również zupełnie nowe możliwości w innych obszarach, istotnych dla energetyki.

Druga nagroda w wysokości 25 tysięcy złotych trafiła do autora projektu:

  • Electric clamp JM, stworzonego przez Jarosława Molińskiego. Jest to pomysł mający na celu usprawnienie procesu montażu infrastruktury energetycznej, a w szczególności skrócenie czasu tego typu czynności. Jednym z zastosowań może być szybka naprawa linii energetycznej po awarii wynikającej z jej fizycznego uszkodzenia. I ta koncepcja ma szansę znaleźć w przyszłości praktyczne zastosowanie w energetyce, przyczyniając się między innymi do obniżenia kosztów funkcjonowania systemu energetycznego.

 

- Jako wieloletni praktyk w zakresie energetyki cieszę się, że doceniono mój projekt, ponieważ jest on bezpośrednio związany z pracą elektromontera. 30 lat działalności w branży energetycznej pozwoliło mi zdobyć pewną wiedzę i doświadczenie, które zdecydowanie pomogły przy konstrukcji prototypu oraz opisu projektu. Myślę, że jego realizacja będzie miała duże znaczenie w kontekście poprawy jakości usług dla odbiorców energii – mówi Jarosław Moliński, zdobywca II nagrody w Konkursie Energa Open Innovation 2018.

 

Konkurs Energa Open Innovation 2018 odbywał się pod honorowym patronatem Ministerstwa Energii oraz Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii. Nabór zgłoszeń został otwarty 13 czerwca br. i trwał do 7 listopada.

 

Centrum Badawczo-Rozwojowe im. M. Faradaya (CBRF) powołano jako jedno z głównych narzędzi realizacji Strategii Innowacji przyjętej przez Energę na lata 2017-2020, z perspektywą 2025+. Podstawowym zadaniem CBRF jest inicjowanie nowych projektów, a także pozyskiwanie pieniędzy na działalność badawczo-rozwojową od podmiotów zewnętrznych. CBRF ma siedzibę w LINTE^2 – unikalnym w skali europejskiej, najnowocześniejszym laboratorium elektroenergetycznym w Polsce znajdującym się przy gmachu Politechniki Gdańskiej. Powstanie CBRF to jedna z pierwszych takich inicjatyw w naszym kraju.