CBRF we współpracy z Politechniką Warszawską

CBRF we współpracy z Politechniką Warszawską

Centrum Badawczo-Rozwojowe im. M. Faradaya podpisało umowę ramową z Politechniką Warszawską. Celem współpracy jest wykorzystanie potencjału Uczelni do pracy w kierunku rozwoju innowacyjnych rozwiązań związanych z energetyką.  

Umowa ramowa zawarta pomiędzy CBRF a Politechniką Warszawską umożliwi dostęp do wiedzy i doświadczenia naukowców dla wszystkich spółek Grupy Energa. Dokument podpisali: ze strony Politechniki Warszawskiej - prof. dr hab. inż. Stanisław Wincenciak, Prorektor ds. Rozwoju oraz Marcin Karlikowski, Prezes Centrum Badawczo-Rozwojowego im. M. Faradaya. 

- Politechnika Warszawska to bardzo prężnie działający ośrodek naukowo-badawczy. Wspólnie chcemy rozwijać projekty, które pomogą nam zrealizować kluczowe cele Strategicznej Agendy Badawczej Grupy Energa. Będziemy się koncentrować na znalezieniu rozwiązań oraz innowacji pozwalających nam na zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego, rozwój usługi dla klientów oraz wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań energetycznych w wielu obszarach. Bardzo się cieszę, że zyskaliśmy możliwość współpracy z takim partnerem jak Politechnika, ponieważ jest to jedna z najbardziej renomowanych uczelni technicznych w kraju. Wspólnie będziemy rozwijać potencjał polskiej nauki z korzyścią dla całego społeczeństwa - mówi Marcin Karlikowski, Prezes Centrum Badawczo-Rozwojowego im. M. Faradaya.

Centrum Badawczo-Rozwojowe im. M. Faradaya (CBRF) zostało powołane jako jedno z głównych narzędzi realizacji Strategii Innowacji przyjętej przez Energę na lata 2017-2020, z perspektywą 2025+. Podstawowym zadaniem CBRF jest inicjowanie nowych projektów, a także pozyskiwanie pieniędzy na działalność badawczo-rozwojową od podmiotów zewnętrznych. CBRF ma siedzibę w LINTE^2 - unikalnym w skali europejskiej, najnowocześniejszym laboratorium elektroenergetycznym w Polsce znajdującym się przy gmachu Politechniki Gdańskiej. Powstanie CBRF to jedna z pierwszych takich inicjatyw w naszym kraju.

Politechnika Warszawska jest wiodącą w Polsce uczelnią techniczną, która aktywnie uczestniczy w krajowych i zagranicznych programach badawczych. Uczelnia dysponuje szerokim potencjałem naukowo-badawczym w dziedzinie nauk technicznych, tj. wyspecjalizowanymi kadrami, bazą badawczą i laboratoryjną na światowym poziomie. Transfer technologii jest ważnym elementem misji uczelni jako ośrodka innowacyjności i przedsiębiorczości. Na 19 wydziałach i w 1 kolegium kształci się aktualnie ponad 36 tys. studentów oraz doktorantów. Na Politechnice Warszawskiej działa ponad 100 kół naukowych i organizacji studenckich. Realizowane przez studentów projekty badawcze pozwalają na połączenie wiedzy zdobytej w toku studiów z umiejętnościami praktycznymi. Około 90 proc. absolwentów znajduje pierwszą pracę do trzech miesięcy po ukończeniu studiów (Monitoring Karier Zawodowych Absolwentów Politechniki Warszawskiej, edycja VII, 2018 r.).