Centrum Badawczo-Rozwojowe
im. M. Faradaya Sp. z o.o.

 

Email: sekretariat-cbrf@energa.pl

Adres placówki:

Laboratorium Linte^2
ul. Sobieskiego 5
80-216 Gdańsk

NIP 5842739435
Al. Grunwaldzka 472
80-309 Gdańsk

 

Inspektor Ochrony Danych: Sebastian Osmański
E-mail: iod.cbrf@energa.pl