O Centrum Badawczo-Rozwojowym
im. M. Faradaya

Centrum Badawczo-Rozwojowe im. M. Faradaya (CBRF) zostało powołane, jako jedno z głównych narzędzi realizacji Strategii Innowacji przyjętej przez Energę na lata 2017-2020, z perspektywą 2025+.  Podstawowym zadaniem CBRF jest inicjowanie nowych projektów, a także pozyskiwanie pieniędzy na działalność badawczo-rozwojową od podmiotów zewnętrznych. CBRF jest zlokalizowane w LINTE^2 –  unikalnym w skali europejskiej, najnowocześniejszym laboratorium elektroenergetycznym w Polsce znajdującym się przy gmachu Politechniki Gdańskiej. Powstanie CBRF to jedna z pierwszych takich inicjatyw w Polsce.

CBRF to:

  • Nowa przestrzeń innowacyjna
  • Wymiana technologii
  • Inkubacja nowych produktów
  • Skuteczna współpraca ze start-upami
  • Inwestycje ukierunkowane w badania i rozwój
  • Wykwalifikowani pracownicy