Aktualności

CBRF uruchomił instalację pilotażową do produkcji zielonego wodoru.

W grudniu 2022 roku na terenie elektrociepłowni Elbląg została uruchomiona modułowa instalacja ogniw paliwowych, której zadaniem jest wytwarzanie tzw. „zielonego wodoru” z wykorzystaniem pary wodnej z kogeneracyjnego bloku biomasowego BB20p. ...

CBRF podpisał porozumienie na rzecz rozwoju gospodarki wodorowej

Z inicjatywy ministra klimatu i środowiska Michała Kurtyki, przedstawiciele środowiska przedsiębiorców, nauki oraz jednostek otoczenia biznesu a także administracji rządowej, podpisali, 14 października 2021 r. w Warszawie, „Porozumienie sektorowe na rzecz rozwoju gospodarki wodorowej w Polsce”. ...

Kierownik Projektu - oferta pracy

Kierownik Projektu Pracodawca: Centrum Badawczo-Rozwojowe im. M. Faradaya sp. z o.o. Energa Grupa Orlen Miejsce pracy: Gdańsk/Koszalin   Co robimy:   Jesteśmy Spółką wspierającą Grupę Kapitałową w działalności badawczo-rozwojowej, świadczymy usługi związane z kreowaniem i rozliczaniem projektów innowacyjnych w obszarach nowych technologii w energetyce. ...

CBRF ogłasza postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Prezesa Zarządu

Spółka Centrum Badawczo-Rozwojowe im. M. Faradaya Sp. z o.o. ogłasza o postępowaniu kwalifikacyjnym na stanowisko: PREZESA ZARZĄDU Spółki Centrum Badawczo-Rozwojowe im. M. Faradaya Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku. ...

CBRF Energa zrealizuje innowacyjny projekt wodorowy

Centrum Badawczo Rozwojowe im. Faradaya Grupy Energa wspólnie z naukowcami zrealizuje projekt badawczy dwukierunkowej instalacji do produkcji wodoru. Instalacja może być kluczowym elementem układów do magazynowania energii, mającym wpływ na efektywność odnawialnych źródeł energii, a także na zwiększenie elastyczności pracy elektrowni. ...

CBRF we współpracy z Politechniką Warszawską

Centrum Badawczo-Rozwojowe im. M. Faradaya podpisało umowę ramową z Politechniką Warszawską. Celem współpracy jest wykorzystanie potencjału Uczelni do pracy w kierunku rozwoju innowacyjnych rozwiązań związanych z energetyką. ...

wczytaj więcej