Poniższa strona przedstawia informację dotyczącą "Projektu rSOC"

Pełna nazwa projektu: "Modułowa instalacja odwracalnych ogniw stałotlenkowych przewidziana do integracji z elektrownią przemysłową w celu poprawy elastyczności jej pracy i zwiększenia wykorzystania odnawialnych źródeł energii w sektorze elektroenergetycznym".

Skład konsorcjum:

1) Centrum Badawczo-Rozwojowego im. M. Faradaya sp. z o.o. 

2) Instytut Maszyn Przepływowych im. R. Szewalskiego Polskiej Akademii Nauk

Dofinansowanie: Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, poprzez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. 

Planowany całkowity koszt realizacji Projektu: 7 398 754,09 PLN

Maksymalna wysokość dofinansowania: 5 687 621,77 PLN

Termin rozpoczęcia projektu:  10.03.2020r. 

Planowany termin zakończenia projektu: 30.06.2023r.

Informacje o projekcie:

W ramach projektu zaprojektowano i zbudowano elektrolizer stałotlenkowy zintegrowany z elektrociepłownią, pracującą w oparciu o blok biomasowy BB20.

Projekt został zrealizowany w zakładanym czasie i w oparciu o zakładany budżet a efekty są zgodne z założeniami z wniosku o dofinansowanie.

Zalety instalacji pilotażowej rSOC:

  • gotowy do pracy z obiektami przemysłowymi
  • instalacja dwukierunkowa 2w1, umożliwia wytwarzanie wodoru a w trybie ogniwa także energii elektrycznej, może służyć jako magazyn energii
  • polska technologia
  • możliwość skalowania

Dlaczego zielony wodór?

Zielony wodór jest ważny z kilku powodów:

  • Dekarbonizacja: Zielony wodór jest produkowany w procesie elektrolizy, przy użyciu odnawialnych źródeł energii, takich jak wiatr lub energia słoneczna. Proces ten nie powoduje emisji dwutlenku węgla, co czyni zielony wodór kluczowym elementem dekarbonizacji różnych sektorów gospodarki, takich jak transport, przemysł i ogrzewanie.
  • Magazynowanie energii: Zielony wodór może przechowywać duże ilości energii odnawialnej, która może być wykorzystana do zasilania sieci w okresach wysokiego zapotrzebowania, kiedy podaż energii z wiatru i słońca może być niewystarczająca.
  • Bezpieczeństwo energetyczne: Zielony wodór może zmniejszyć zależność od paliw kopalnych, dzięki czemu kraje takiej jak Polska będą mniej narażone na sytuacje geopolityczne i zmiany cen na rynku surowców.
  • Tworzenie miejsc pracy: Rozwój i skalowanie przemysłu zielonego wodoru może stworzyć miejsca pracy, szczególnie na obszarach wiejskich i regionalnych, gdzie zasoby energii odnawialnej są obfite.
  • Innowacje: Produkcja i wykorzystanie zielonego wodoru wymaga znacznych innowacji i postępu technologicznego, co może napędzać badania, rozwój i wdrażanie nowych technologii na terenie Polski.

Dlaczego elektrolizery stałotlenkowe ?

Osiągnięcie zerowych emisji netto do 2050 r. w celu ograniczenia wzrostu temperatury na świecie do 1,5°C nadal stanowi istotne wyzwanie dla globalnego sektora energetycznego. Według raportu rocznego Międzynarodowej Agencji Energii (IEA) do 2050 r. nastąpi przejście z paliw kopalnych na źródła odnawialne: przewiduje się, że prawie 90% produkcji energii elektrycznej będzie pochodzić ze źródeł odnawialnych, przy czym wiatr i fotowoltaika będą stanowić łącznie prawie 70%. Zielony wodór będzie odgrywał kluczową rolę w dekarbonizacji.

Na przestrzeni lat opracowano kilka technologii elektrolizy wody. Elektrolizery oparte o stosy stałotłenkowe są wydajne i efektywne – a projekt rSOC realizowany w Elblągu jest najlepszym tego dowodem.

Grafiki:

1) wizualizacja instalacji rSOC ( maj 2022) - link

2) zdjęcie instalacji rSOC na terenie elektrociepłowni w Elblągu (grudzień 2022) - link 

3) zdjęcie wnętrza instalacji rSOC (kwiecień 2023) - link

Zespół projektowy (kluczowe osoby):

1) Centrum Badawczo Rozwojowe im. M. Faradaya 

Jędrzej Chmielewski – kierownik projektu

Marek Laskowski – kierownik naukowy projektu

2) Instytut Maszyn Przepływowych

Prof. Janusz Badur

Dr Tomasz Kowalczyk

3) Instytut Energetyki (podwykonawca)

Prof. Jakub Kubecki

Dr Marek Skrzypkiewicz

Informacja o projekcie: sekretariat-cbrf@energa.pl