CBRF ogłasza postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Prezesa Zarządu

CBRF ogłasza postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Prezesa Zarządu

Spółka Centrum Badawczo-Rozwojowe im. M. Faradaya Sp. z o.o.

ogłasza o postępowaniu kwalifikacyjnym na stanowisko:

PREZESA ZARZĄDU

Spółki Centrum Badawczo-Rozwojowe im. M. Faradaya Sp. z o.o.

z siedzibą w Gdańsku.

Zgłoszenia należy dostarczyć osobiście lub listownie za pośrednictwem dowolnego operatora pocztowego lub kurierskiego do 10 sierpnia 2020 roku do godziny 16:00 na adres: ENERGA SA Wydział Nadzoru Właścicielskiego, aleja Grunwaldzka 472, 80-309 Gdańsk.

Wszelkie wymagane dokumenty, które kandydat ubiegający się o stanowisko Prezesa Zarządu powinien złożyć, zostały szczegółowo opisane w załącznikach.