CBRF uruchomił instalację pilotażową do produkcji zielonego wodoru.

CBRF uruchomił instalację pilotażową do produkcji zielonego wodoru.

W grudniu 2022 roku na terenie elektrociepłowni Elbląg została uruchomiona modułowa instalacja ogniw paliwowych, której zadaniem jest wytwarzanie tzw. „zielonego wodoru” z wykorzystaniem pary wodnej z kogeneracyjnego bloku biomasowego BB20p.

W ramach projektu badawczego dwukierunkowej instalacji do produkcji wodoru realizowanego w konsorcjum z Instytutem Maszyn Przepływowych PAN, instalacja od grudnia 2022 roku przeszła długookresowe testy, potwierdzając wysoką sprawność i efektywność działania.

Dalszy rozwój technologii wykorzystywanej do produkcji zielonego wodoru opartej o stałotlenkowe ogniwa może być kluczowym elementem układów do magazynowania energii, mającym wpływ na efektywność odnawialnych źródeł energii, a także na zwiększenie elastyczności pracy elektrowni.